Begeleidend Schrijven – Luisterkind Methode voor kinderen

Dankjewel voor je vraag over de Luisterkind-afstemming. Hieronder tref je een aantal aandachtspunten. Op deze manier weten we beide wat er wel en niet mogelijk is, welke stappen we samen zetten en hoe we de Luisterkind-afstemming zo volledig mogelijk kunnen benutten.

Ik wil je vragen deze punten door te lezen, zodat je weet wat je van mij kan en mag verwachten.
Ik heb de opleiding Luisterkind Werker gevolgd volgens de methode van Diana Hendriks en ik ga volledig volgens deze methode te werk.

Ik ben een tussenpersoon, geen tovenaar

Een Luisterkind-afstemming verhelpt niet standaard alle ‘problemen’ die er spelen. Ik ben de tussenpersoon tussen ouder en kind. Ik stel me open en probeer zo duidelijk te krijgen waar de struikelblokken bij het kind zich bevinden.
Tijdens het contact met het kind kijk ik ook naar oplossingen die direct samen met het kind door te voeren zijn, stuur ik ongewenste entiteiten door naar het licht, werk ik (waar nodig) met een stukje regressie en zal ik alles inzetten wat mogelijk is, om daar te komen waar we naartoe willen.

Het is van belang dat de ouder en het kind met de afstemming aan het werk willen, de vragen van het kind gehoord worden en daarbij mogen we rekening houden dat het aan het kind ligt of het gehoord wil worden en dat het aan de ouder ligt of het de vragen die het kind aan de ouder stelt ook serieus wil oppakken.

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen, waarbij alles na de afstemming helemaal goed was, kinderen weer blij en open waren, er doorgeslapen werd, de zindelijkheid werd doorgevoerd, angsten verdwenen… maar die garantie kan ik niet bij iedere afstemming geven. Dat is mede afhankelijk van bovenstaande aandachtspunten. Samenwerking is hierin ontzettend belangrijk.

Iedere afstemming is anders

Het kind bepaalt helemaal zelf hoe het tijdens de Luisterkind-afstemming wil communiceren.
Soms komt er alleen maar geschreven tekst, andere keren laat het kind me beelden zien die ik in tekst vertaal, andere keer ben ik volledig in gesprek met het kind met vragen over en weer. Iedere afstemming opnieuw laat ik het aan het kind op welke manier het wil communiceren.

Het kind bepaalt wat aandacht mag

Ouders zijn vrij om alle vragen te stellen die ze hebben. Ik neem ze ook mee in de afstemming, maar het is aan het kind of ze wel of niet beantwoord worden. Soms staan er bij het kind andere onderwerpen bovenaan het lijstje, die ik dan ook eerst aandacht zal geven. Zodra die de juiste aandacht en energie hebben gekregen kan het zijn dat het volgende onderwerp pas aan de orde is. Ook al staat dat onderwerp bij jou wellicht wel op de eerste plaats.

Bespaar jezelf een teleurstelling

Nogmaals; het is niet gezegd dat problemen direct verholpen zijn. Er wordt in de afstemming vaak door het kind veel inspanning van de ouders gevraagd. Soms is de afstemming pittig qua emoties of wordt er richting ouders gewezen. Sta hier ook voor open en wil er ook aan werken.

Terugval

Het kan zijn dat het kind na een afstemming meteen het gedrag vertoont wat fijn is en goed voelt, maar na een paar dagen of weken een terugval laat zien.
Mijn advies is om de afstemming dan nog eens rustig terug en te zien waar het kind om heeft gevraagd. Welke veranderingen er nog meer aandacht mogen en welke inzet je als ouders zelf nog kunt doen.

Tijdens de afstemming hebben het kind en ik de eerste stap gezet (wat per direct voor de –tijdelijk- verandering zorgde), maar als ouders niet meestappen, de rest van de vragen van het kind niet inzetten, dan heeft het kind niet genoeg bodem en valt logischerwijs weer terug.

Sta er voor open, ga er mee aan de slag en geef het tijd

Met een aanvraag voor een Luisterkind afstemming geef je aan dat je open staat voor de vraagstellingen, de problemen, de hobbeltjes van je kind.
Soms wijst het kind echt naar de ouders als oorzaak van hun ‘problemen’. Als je het aangaat, geef het dan ook de tijd. Niet alles kan morgen anders zijn, en soms vraagt het ook een andere benadering van de ouders, stappen die gewoon meer tijd kosten. Wanneer je bereid bent om het samen met het kind aan te gaan, dan zie je al snel wederzijds begrip ontstaan en kan de verandering zich al snel laten zien.

Schouders eronder

Het kan zijn dat je al zo lang bezig bent met van alles en nog wat en dat de afstemming als een soort verademing binnenkomt; opgelost!
Maar vaak wordt er overleg van beide ouders gevraagd, inspanning, een nieuwe planning, een andere manier van benadering, meer overleg met het kind, een andere vorm van communicatie.
Het is fijn voor het kind als je daar na de Luisterkind-afstemming mee aan de slag gaat.

Veel ouders laten vaak ook aansluitend een afstemming voor zichzelf doen, zodra ze horen dat de inzet van de ouders gevraagd worden. Zo krijgen ze ook de stukken bij zichzelf duidelijk en kunnen op die manier nog gerichter het kind bieden wat het vraagt en nodig heeft.

Geef het ook allemaal tijd. Veranderingen kunnen gewoon niet altijd van de een op de andere dag plaatsvinden en vragen een langere adem van ouders en kinderen.
Soms zie je per direct een verandering, die aansluitend weer wegzakt. Door er aandacht aan te blijven geven kan het weer vormen. Durf ook in tijd en aandacht te investeren.

Respectvol

Wees bewust dat ik met de Luisterkind Methode een dieper liggende laag van je kind betreed. Een laag wat het kind zelf niet zo makkelijk verbaal had kunnen of durven laten zien. Ga hier als ouders richting je kind respectvol mee om.

Ik ben er voor om te vertalen naar jou waar het kind ‘mee zit’, zodat jij er verder mee kunt.

Hoe gaat het in zijn werk?

1. Ik stem me af op de persoon voor wie de Luisterkind-afstemming is aangevraagd en geef je kind de gelegenheid om via schrift te zeggen wat er gaande is in zijn/ haar leven. Dit gebeurt op afstand. Je kind is niet in mijn praktijk aanwezig.
2. Tijdens deze Luisterkind-afstemming kan je kind zelf aan het woord komen, kunnen de spirits die in de buurt van je kind aanwezig zijn aan het woord komen of krijg ik zelf duidelijk woorden en beelden binnen die ik omzet in woorden op papier.
Tijdens deze afstemming kan ik vragen stellen. De persoon (kind/spirit) vertelt aansluitend wat er vertelt mag en kan worden. De vragen die ik stel worden wel vaak beantwoord, maar dat ligt vaak ook wel aan de aard van de vragen.
3. Onderwerpen die bij kinderen vaak wel duidelijk worden: Schoolgedrag, leerproblemen, slecht slapen/eten/luisteren, lusteloosheid, boosheid, verdriet, moeheid, oorsprong van de band met andere familieleden, moeite met gezag, eenzaamheid, verlegenheid, bedplassen, asociaal gedrag, overgevoeligheid, eczeem of andere vormen van huiduitslag, onrust.
4. De Luisterkind-afstemming stuur ik aansluitend via de e-mail terug naar de aanvrager.
5. De Luisterkind-afstemmingen gaan op volgorde van binnenkomst van betaling, vragen en foto.

Vervolgstappen

Het kan zijn dat je na een afstemming op je kind verdere afspraken kunt of wilt maken met een andere praktijk voor verdere ondersteuning, gericht op de punten die je kind in de Luisterkind afstemming heeft aangegeven.
Zo kan de afstemming een gerichte opstap zijn naar verdere behandelingen. Hierin kan gekozen worden voor de reguliere of de alternatieve zorg.
Het kan ook zijn dat de problemen na deze afstemming opgelost zijn, verhelderend hebben gewerkt, je genoeg handvatten hebt om aan de slag te gaan en verdere stappen niet aan de orde zijn.
Dit is per kind en per afstemming verschillend.

Wat kun je uitsluiten

1. Ik ben geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog.
2. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook.
3. Tijdens de afstemming wordt nooit het Zielendoel van het kind duidelijk. Je kind weet het zelf wel, maar zal het nooit met mij delen.
4. Ik voorspel nooit echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen of ziektebeelden/overlijden.
5. Ik maak alleen een Luisterkind-afstemming voor de ouder bij wie het kind woont. Ik behandel geen aanvragen van oma voor haar kleindochter, van een neef voor zijn nichtje, voor een ouder over hoe haar kind het bij haar ex-echtgenoot heeft, van een juffrouw op school over een kindje in haar klas of welke andere combinatie denkbaar is.
6. Vermeld zoveel mogelijk informatie op voorhand in de e-mail, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten en zo goed mogelijk naar oplossingen komen. Dat is wat ik met de Luisterkind-afstemming wil realiseren en daar heb ik de informatie van jou bij nodig.

Extra

1. Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden.
2. Kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd.
3. Ik ga er vanuit dat de ouders dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is.
4. Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren.

Wat is er nodig voor de afstemming

1. Voor een afstemming mag je me een foto sturen waar je kind alleen opstaat. Het maakt niet uit of je kind wel of niet in de camera kijkt of dat het een oude of recente foto is. Deze foto mag per mail toegestuurd worden.
2. Bij deze foto graag voor- achternaam en leeftijd vermelden.
3. Ook verneem ik graag hoe de gezinssituatie is; gescheiden, alleen bij papa/mama, samengesteld gezin, broertjes zusjes etc.

Zodra alles binnen is inclusief de betaling, zal de afstemming binnen twee weken klaar zijn, tenzij vooraf anders vermeld. Mocht het niet lukken binnen twee weken dan neem ik uiteraard contact met je op.

Wellicht ten overvloede

Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van je zoon/dochter. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. Soms kan hier professionele hulp bij nodig zijn.
Zelf ben ik geen pedagoog, arts of orthopedagoog of welke vorm dan ook.
Ik leg de verantwoording voor evt vervolgstappen dan ook bij de ouders/verzorgers.

Wees duidelijk en helder en bereid om je kind datgene te laten vertellen wat hij of zij op dat moment het meest belangrijk vindt. Los van je eigen verwachtingen.

Reacties:

Ik werk vanuit liefde en zuiverheid en probeer dat ook in ons (mail)contact te bewerkstelligen.
Kijk voor reacties van andere afstemmingen op mijn website www.praktijkpuursense.nl

Warme Groet,

Ilse Wijnen