Begeleidend Schrijven Afstemmingen voor volwassenen op basis van de Luisterkind Methode

Afstemmingen voor volwassenen maak ik volgens de Luisterkind methode van Diana Hendriks.

Ik heb de opleiding Luisterkind Werker gevolgd volgens haar methode. Ik heb deze Luisterkind methode geïntegreerd in mijn praktijk.
Hieronder heb ik een aantal punten belicht, die duidelijkheid geven over de Luisterkind methode en wat er wel en niet mogelijk is bij een Luisterkind-afstemming. Ik wil je vragen deze te lezen, zodat je weet wat je van me kunt en mag verwachten.

Ik ben een tussenpersoon, geen tovenaar


Een Luisterkind-afstemming verhelpt niet standaard alle ‘problemen’ die er spelen. Ik ben het medium die uitwerkt wat jij of de spirits willen vertellen. Ik stel me open en probeer zo duidelijk te krijgen waar de struikelblokken zich bevinden.
Tijdens de Luisterkind-afstemming kijk ik ook naar oplossingen die direct samen met jou door te voeren zijn, stuur ik ongewenste entiteiten door naar het licht, werk ik (waar nodig) met een stukje regressie en zal ik alles inzetten wat mogelijk is, om daar te komen waar we naartoe willen. Het zal per Luisterkind-afstemming kunnen verschillen Het is namelijk jijzelf die bepaalt dat het veranderen wil, niet ik.

Iedere afstemming is anders


Daarnaast bepaal jij op zielsniveau (dus niet bewust) helemaal zelf hoe je wilt communiceren. Soms komt er alleen maar geschreven tekst, andere keren laat je me beelden zien die ik in tekst vertaal, andere keer ben ik volledig in gesprek met vragen over en weer. Iedere afstemming opnieuw laat ik het open op welke manier er gecommuniceerd wordt.

Jouw innerlijke stuk bepaalt wat aandacht mag


De vragen die je hebt neem ik uiteraard mee, maar ik garandeer nooit dat ze allemaal beantwoord worden. Je geeft op onbewust niveau namelijk zelf aan wat er besproken mag worden, wat bovenaan het lijstje staat wat aandacht mag, ook al staan er hele andere vraagstellingen van jou zelf op papier.
Houd daar rekening mee. Ik stel altijd wel de vragen die er zijn, en daar wordt wel of niet op gereageerd. Het kan zijn dat je eerst een ander onderwerp ter sprake brengt. Zodra dat aansluitend aandacht en energie heeft gekregen kan het zijn dat het volgende onderwerp pas aan de orde is. Ook al staat dat onderwerp bij jou wellicht wel op de eerste plaats.

Er wordt ook inspanning van jou gevraagd


Nogmaals; het is niet gezegd dat problemen direct verholpen zijn. Er wordt in de afstemming vaak aansluitend inspanning van jou gevraagd. Sta hier ook voor open en wil er ook aan werken.

Sta er voor open, ga er mee aan de slag en geeft het tijd.

Met een aanvraag voor een Luisterkind-afstemming geef je aan dat je open staat voor de berichten die er komen.
Geef het aansluitend de tijd. Veranderingen kunnen gewoon niet altijd van de een op de andere dag plaatsvinden en vragen vaak een langere adem en inzet.
Soms zie je per direct een verandering, die aansluitend weer wegzakt. Door er aandacht aan te blijven geven kan het weer vormen. Durf ook in tijd en aandacht te investeren.

Respectvol


Wees bewust dat ik met de Luisterkind Methode een dieper liggende laag van jou betreed. Een laag wat je vaak zelf niet zo makkelijk verbaal had kunnen of durven zeggen, maar wat wel in je zit en wellicht al een paar keer bij je aangetikt heeft.
Ik ben er voor om te vertalen naar jou waar je ‘mee zit’, zodat jij er verder mee kunt.

Hoe gaat het in zijn werk?


1. Ik stem me af op de persoon voor wie de afstemming is aangevraagd en geef de persoon de gelegenheid om via schrift te zeggen wat er gaande is in zijn/ haar leven. Dit gebeurt op afstand. De persoon is niet in mijn praktijk aanwezig.
2. Tijdens deze Luisterkind-afstemming kan de persoon zelf aan het woord komen, kunnen de spirits die in de buurt van de persoon aanwezig zijn aan het woord komen of krijg ik zelf duidelijk woorden en beelden binnen, die ik omzet in woorden op papier.
3. Tijdens deze afstemming kan ik vragen stellen. De persoon (volwassenen zelf of spirit) vertelt aansluitend wat er vertelt mag en kan worden. De vragen die ik stel worden wel vaak beantwoord, maar dat ligt vaak ook wel aan de aard van de vragen.
4. Bij volwassenen wordt vaak de lijn hoe ze in het leven staan en hoe ze een kentering kunnen maken waardoor ze verder kunnen, wel duidelijk. Dit kan op diverse vlakken zijn: werk, relatie, gezin, gezondheid, groei, wonen etc.
5. Ik stuur aansluitend de Luisterkind-afstemming via de e-mail naar je toe.
6. De afstemmingen gaan op volgorde van binnenkomst van betaling, vragen en foto.

Wat kun je uitsluiten


1. Ik ben geen therapeut, arts, psycholoog of maatschappelijk werker.
2. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook.
3. Tijdens de afstemming wordt nooit je Zielendoel duidelijk. Je weet het zelf wel, maar zal het nooit met mij delen.
4. Ik voorspel nooit echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen of ziektebeelden/overlijden.
5. Vermeld zoveel mogelijk informatie op voorhand, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Ik maak er geen raadspelletje van, maar wil bovenhalen wat de problemen zijn. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten.
6. Ik doe de Luisterkind afstemming alleen voor jou of je kind. Voor de afstemming op je kind is er een aparte bijlage. Ik doe geen afstemming voor anderen (bijv. vriend, man, collega) zonder hun toestemming.

Extra


1. Ik ben ten alle tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden.
2. Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren.

Wat is er nodig om een afstemming aan te vragen


1. Voor een afstemming mag je me een foto sturen waar je alleen op staat. Deze mag per mail toegestuurd worden.
2. Bij deze foto graag voor- achternaam en leeftijd vermelden. Het liefst je geboortedatum.
3. Ook verneem ik graag hoe de gezinssituatie is; gescheiden, alleenstaand, getrouwd, kinderen etc. etc.

Zodra alles binnen is inclusief de betaling, zal de afstemming meestal binnen twee weken klaar zijn. Lukt dit niet dan neem ik contact met je op of geef ik dit vooraf aan.

Wellicht ten overvloede


Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van jou. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. Soms kan hier professionele hulp bij nodig zijn.
Zelf ben ik geen arts of psycholoog, of welke vorm van zorgverlener dan ook.
Ik leg de verantwoording voor eventuele vervolgstappen dan ook bij jou.

Wees duidelijk en helder en bereid om datgene te horen wat jouw innerlijke op dat moment het meest belangrijk vindt. Los van je eigen verwachtingen in het hier en nu.

Reacties:


Ik werk vanuit liefde en zuiverheid en probeer dat ook in ons (mail)contact te bewerkstelligen.
Kijk voor reacties van andere afstemmingen op mijn website: www.praktijkpuursense.nl

Warme Groet,

Ilse Wijnen